ریحانه پارسا

نمی دانم چه شد که بر خوردم به این متن زیبا “کسی که موفق به ترمیم روحش می شود، انسان عجیبی می شود بهای بازگشت به زندگی تبدیل شدن به شخص دیگری است، کسی که اعتماد نمی کند، به راحتی اطرافیانش را از دست می دهد، بسختی خشمگین می شود … کلا می گوید مهم نیست ”

متنی که چندین کتاب را یکجا خلاصه گفته، بی نظیر بود و مرا بفکری عمیق برد، چندین بار خواندمش و هر بار چیزی فهمیدم، به پیج که مراجعه کردم بازیگری را دیدم که در پس ناهنجاری ظاهری روحی شگرف در لابلای پستهایش بود، نمی دانم متن از آن کیست ولی فهمش را ریحانه برده بود،

معتقدم جمله فقط از آن گوینده نیست جمله از آن همه کسانیست که آن را فهمیده باشند.

ریحانه قید موهایش را زده بود ، مطمئنم تغییر بزرگی در راه هست، زنی که موهایش را کوتاه کند همانقدر پیچیده است که مردی کلامش را کوتاه کند.

نظر شما چیست؟