رابطه

طول یک رابطه مهم نیست مهم عمق رابطه است، اینکه چند سال رابطه ای ادامه داشته باشد و طرفین فاصله زیادی از درک متقابل را داشته باشند، طول چنین رابطه ای اصلا مهم نیست، ولی شاید فقط یک ساعت کنار کسی باشی و آنقدر تفاهم دو طرفه وجود داشته باشد که یک عمر از عشق سیراب باشی ….

زمانی رابطه ای عاشقانه است که حرفی زده نشود ولی همه چیز شنیده شود. عشق عمیق در سکوت اثبات می شود.

نظر شما چیست؟