بت

از آدم ها بُت نسازید، این خیانت است!
هم به خودتان، هم به خودشان.
خدایی می‌شوند که، خدایی کردن نمی‌دانند!
وَ شما در آخر می‌شوید، سر تا پا کافرِ خدایِ خود ساخته…!./.نیچه

نظر شما چیست؟