گوش دادن

خوب حرف زدن زمانی هنر بود، خیلی وقته دیگه خوب گوش دادن هنر شده.

خیلی ها الان دنبال شنیده شدن هستند، چون به اندازه کافی از دیگران شنیدن،

حرف زیادی مثل قرص زیادی است از یه جا به بعد حال آدمها رو بهتر که نمی کنه، بدتر هم می کنه

نظر شما چیست؟