وجدان

وقتی یه کار رو انجام بدی که نباید انجام میدادی، یا کاری رو انجام ندی که باید انجام می دادی، وقتی که یه حرفی رو بزنی که نباید میزدی یا سکوت کنی وقتی که می بایست حرف می زدی، یه چیز درونت میشکنه که دیگه هیچ وقت مثل قبل نمیشه …. بهش می گن “وجدان”

نظر شما چیست؟