مهسا امینی، رابرت بردلا

رابرت مخوف ترین قاتل کانزاس پس از دستگیری و اعتراف به شش فقره قتل توسط دادگاه به حبس ابد محکوم میشود، توجه کنید اعدام نمی شود، چون دادگاه می خواست ریشه این همه خشم و بی رحمی ذاتی او را بداند، تا پیشگیری لازم در جامعه برای عدم بوجود آمدن رابرت های دیگر را انجام دهد.

در ایران چه کار اصولی برای حجاب انجام شده، که از زنان حجاب را به اجبار می خواهند، چرا باید زنان حجاب را انتخاب کنند وقتی بیشتر مردانش تا حجابی کنار رفته باشد سرشان را به سمت آن می چرخانند، مردانی که در شبکات اجتماعی زنان کم حجاب را بیشتر لایک می کنند تا زنان محجبه را،

اگر معتقدید که این ذات مرد است پس انقدر منصف باشید که “مورد توجه قرار گرفتن” را هم در ذات یک زن تعریف کنید. وقتی این تعریف را پذیرفتید می توانید ریشه کم حجابی را پیدا کنید

جای خواندم که نوشته بود بی غیرتی مرد عامل بی حجابی زن است، به نظرم جمله نامحترمانه ای بود، چون احساس می کردم خشونت مرد نسبت به زن برای حفظ حجاب را ترویج میدهد، بیشتر که فکر کردم دیدم از دل این جمله می توان معنی دیگری در آورد “اگر مردی غیرت داشته باشد و همه توجهش به زنش باشد غیر ممکن است زنش کاری انجام دهد که باعث رنجشش شود”

مهسا از میان ما رفت، اما چه درسی باید بگیریم؟ به نظر خودم باید صبوری را یاد بگیرم، صبوری در قبال هر چیزی که فکر می کنیم مخالف اعتقادمان است، اگر صبورتر بودیم احتمالا امروز مهسا زنده بود، از او می پرسیدیم چرا؟ و مطمئنا جوابی داشت که ما را بیشتر به فکر ببرد.

آموختیم که هر مسئله ای باید زود حل شود، و این تفکر زود حل شدن هر مسئله باعث شد دیروز جامعه در غم رومینا باشد و امروز در ماتم مهسا باشد. صبور بودن بزرگترین قدرت برای هر مردیست، مردان صبور قدر چشمانشان و حرمت زنان را به خوبی می داند

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

جامعه ای که مهسا در آن بود اگر به درستی ارشاد می شد، حجاب چشم مردانش بیشتر میشد

نظر شما چیست؟