مردان بزرگ

هر چه مردی بزرگتر بشه حرفهاش کوتاه تر میشه!

نظر شما چیست؟