لنز

رنگ چشم هر چقدر هم قشنگ باشه، یه زمانی تکراری میشه، ولی محبت داخل چشمها هر دفعه یه رنگی داره و هیچ وقت تکراری نمیشه، محبت لنزی است که چشم رو به رنگی تغییر میده که بینندش همیشه از دیدنش لذت می بره

نظر شما چیست؟