غرور

غرور زمانی خوبه که اونچیزی که بخاطر غرور بدست می یاریم با ارزشتر از اونچیزی باشه که بخاطر غرور از دستش می دیم والا غرور با حماقت اشتباه گرفته شده

نظر شما چیست؟