علم یا ثروت

اولین بار که این موضوع انشا رو شنیدم سریع گفتم علم…

اصولا آدمهای که سریع جواب میدن، یا سئوال رو درست نفهمیدن که در این صورت جوابشون ارزشی نداره یا جواب رو از قبل می دونستن که در اینصورت هنری در جواب دادنشون نیست و یا بدون فکر کردن جواب دادن که در اینصورت فرقی با گروه اول ندارن

کمی که بزرگتر شدم و ارزش ثروت رو بیشتر فهمیدم ، تا این سئوال رو ازم پرسیدن سریع جواب دادم ثروت، دلیلمم این بود که با ثروت هر جای میشه علم رو آموخت، آخر جواب من وصل میشد به همون علم ولی فکر می کردم ثروت انتخاب واقعی من بوده

بزرگتر که شدم وقتی این سئوال رو شنیدم گفتم چرا باید بین اینها “یا” باشه، چرا “و” نمی ذارید بینشون، انسان هر کدومش رو داشته باشه می تونه اون یکی رو بدست بیاره، شدیدا معتقد بودم علمی که نتونه ثروت آفرینی کنه، عمیق آموخته نشده, هر علمی شامل دستورالعملهایست برای موفقیت

و من باز هم بزرگتر شدم، تا اینکه چند وقت پیش یکی ازم پرسید “علم یا ثروت”؟ جواب دادم بستگی داره به اینکه “کی رفیقت باشه”…

ولی این رو از این موضوع انشا یاد گرفتم بعضی سئوالها سئوال بودنشون مهمه نه جوابشون، به نظرم لازمه انسانها سئوالهای بی جواب تو زندگی داشته باشن،

نظر شما چیست؟