عشق یکطرفه

عشق یکطرفه پر از محتواست، برای کسی که هرگز وقت شنیدنش را ندارد، و همه انسانها بلا استثنا لااقل یکبار درگیرش شده اند،عشق به جنس مخالف، عشق ورزیدن به بازیگران، افراد سیاسی ، یا هر شخص یا چیزی که برگشتی نداشته باشد می شود عشق یکطرفه هر چند عمقش متفاوت است،

عشق یکطرفه راهیست برای پیدا کردن خود، مسیریست زیبا و پر از چالش که احساس می کنی معشوقت همواره در کنارت است …. به عقب که می نگری فقط ردپای تو برجا مانده چون هرگز کسی کنارت نبوده، و یک جای به بعد دیگر ردپای وجود ندارد آنجا به مقصد رسیدی، همنجاست که خودت را پیدا کرده ای

نظر شما چیست؟