عزت نفس، اعتماد به نفس

عزت نفس از درون انسان نشئت می گیرد و اعتماد به نفس ظاهر انسان را حفظ می کند، یقینا هیچ اعتمادی به پای عزت نمی رسد،

انسانی که عزت نفس داشته باشد نیازمند اعتماد دیگران نیست چون هرگز کارهای غیر اخلاقی که عزتش را در نزد خویش کاهش دهد انجام نمی دهد.

فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِیعاً

نظر شما چیست؟