سابقه

سابقه تو هیچ جایگاهی رو تضمین نمی کنه. سابقت هرچی باشه مال گذشته است، الان تو گذشته نیستی ….

نظر شما چیست؟