خوشبختی

بارها شنیدیم که میگن پول خوشبختی نیست، میگن خونه ماشین ، شغل، مدرک تحصیلی خوشبختی نیست، پس این خوشبختی چیه؟ که همه دنبالشن!!

چرا می خوایم به نام تجربه همه محدودیتهای زندگی خودمون رو به دیگران القا کنیم، روح بی کران انسانها تو جسم به اندازه کافی محدود شده چرا با حرفامون محدودترش کنیم.

به نظر من خوشبختی می تونه همه اینها باشه، پول، ماشین، خونه، مدرک تحصیلی همشون خوشبختی هستن اگه با داشتنشون حس بهتری پیدا کنی، حالت خوب باشه و از درونت شادی داشته باشی، اصلا هر چیزی که حست رو خوب کنه خوشبختی است و قرار هم نیست حتما به داشتنش ختم بشه،

مثل شنیدن صدای بی نظیر پرندگان وقتی آزادن نه در قفس، دیدن طلوع خورشید، راه رفتن روی ساحل شنی، دیدن لبخند یک نوزاد که نمی شناسیش (اون کودک ماهیت درون تو رو شناخته که بهت لبخند زده)، خوشبختی یعنی سپاسگزاری از مردم و شکرگذاری از خدا

اگه در بند باشی دیگه خوشبخت نیستی اگه در بند پول باشی آره پول خوشبختی نمیاره اگه در بند نظر دیگران باشی آره ماشین ،خونه، زن خوب خوشبختی نمیاره .. ساده بگم اگه داری تلاش می کنی که بقیه فکر کنن تو خوشبختی یقین داشته باش که تو اون لحظه خوشبخت نیستی

خوشبختی یعنی بخشیدن در اوج قدرت، یعنی قناعت در اوج بی نیازی، یعنی حال خوب در همه شرایط، خوشبختی یعنی رهایی در اوج وابستگی.

نظر شما چیست؟