لحظه ای بیندیشیمليگ شبيه سازي امداد (Rescue Simulation) PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 4
بدخوب 

شبیه سازی امداد روبوکاپ یکی از زمینه های تحقیقاتی – کاربردی جدید روبوکاپ است که هدف اصلی آن ایجاد یک سیستم پشتیبانی تصمیم اضطراری است. با استفاده از جمع آوری اطلاعات مربوط به بلای طبیعی رخ داده (زلزله)، پیش‌بینی، نقشه ریزی و سرانجام یک واسط کاربر ایجاد چنین سیستمی امکان پذیر می باشد. برای شبیه سازی، یک محیط شبیه سازی فاجعه شهری که روی شبکه ای از رایانه های متصل به هم کار می کند، ساخته شده است. در این دنیای شبیه سازی شده، عامل های ناهمگون مانند آتش نشان ها، فرماندهان، قربانیان، داوطلبان، و غیره عملیات جستجو و نجات را هدایت می کنند. امدادگران انسانی می توانند از این شبیه ساز به عنوان زیربنا و پایه سیستم شبیه ساز مورد نظر خود استفاده کنند و سپس ویژگیهای مورد نظر خود را با اضافه کردن ماژول های مورد نیاز به شبیه ساز به سیستم اضافه کنند. این پروژه موضوعات تحقیقاتی پیشرفته در زمینه های مختلفی را در بر می گیرد. به عنوان مثال در زمینه هوش مصنوعی و رباتیک، استراتژی رفتار (برای مثال برنامه ریزی چندعاملی، برنامه ریزی بلادرنگ، ناهمگونی عاملها، و غیره) یکی از مسایل پیچیده موجود می باشد. نتایج پژوهش های انجام شده در پروژه شبیه سازی امداد روبوکاپ در اختیار همگان قرار دارد.