هدف ربوکاپ چاپ
امتیاز کاربر: / 3
بدخوب 
شعار ابتدایی سایت رسمی ربوکاپ هدف ربوکاپ را چنین بیان می کند پیروزی تیم فوتبال روباتهای انسان نما در سال ۲۰۵۰ میلادی در رقابت با >> برترین تیم فوتبال همان سال (بدیهی است که این یک هدف نمادین بوده و توسعه دانش روباتیک و هوش مصنوعی هدف اصلی این رقابتهاست.)

مقالات جدید:
مقالات دیگر: